Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki /523/1999) 10 §, Laatimispäivä 6.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nukke- ja leluyhdistys ry
Arja Bisi
posti(at)nukkejaleluyhdistys.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 

Arja Bisi
posti(at)nukkejaleluyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Nukke- ja leluyhdistys ry:n jäsenrekisteri 
                           
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Nukke- ja leluyhdistys ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tiedostoja voidaan antaa yhdistyksen tilitoimistolle ja Yhdistysavaimen palvelimille, mikäli tämä on yhdistyksen asioiden hoidon kannalta tarpeen.  
Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:
- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
- jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
- muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen liittyessään yhdistykseen tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti suojatussa Excel-taulukossa. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti tai sähköpostilla asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 

11. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.